Chroom - Een Ultra sporenmineraal

Water, bodemgrond en levende materie zijn een bron van chroom. Deze chroom is echter slecht opneembaar; hierdoor hebben dieren een zeer laag weefselniveau van het nutriënt. Omdat verschillende vormen van chroom niet goed opneembaar zijn, wordt suppletie met het macro-mineraal aangeraden. Het is belangrijk dat chroom dan wordt gesupplementeerd in een organische vorm, deze vorm kan namelijk beter opgenomen worden door het lichaam.
Chroom heeft een belangrijke werking met betrekking tot het normale metabolisme van glucose en andere voedingsstoffen. Dit komt doordat chroom een belangrijk onderdeel is van de glucosetolerantiefactor, het is zelfs vastgesteld dat chroom het actieve bestanddeel is van de factor; deze factor versterkt de werking van het hormoon insuline. Hieruit blijkt ook dat chroom essentieel is voor dieren, anders zou de glucosespiegel niet in stand gehouden kunnen worden. Verder is chroom een essentiële voedingsstof voor het metabolisme van lipiden en sacchariden.

Suppletie met chroom zou een positieve invloed hebben op:

  1. De glucosetolerantie, het zou de glucosetolerantie onderhouden of zelfs verbeteren (bij een gezonde bloedglucosetolerantie is het glucosegehalte in het bloed kort na een maaltijd, binnen twee uur, weer gedaald tot normale waarden);
  2. De circulerende insulineconcentraties, chroom zou deze concentraties verminderen;
  3. De plasmalipidenconcentraties, chroom zou ook deze concentraties verlagen;
  4. Chroom kan ervoor zorgen dat het gehalte glucose in het bloed zich hersteld wanneer er sprake is van een hoog bloedglucose niveau. Ook draagt chroom eraan bij dat er minder glucose uitgescheiden wordt via de urine.
  5. Het lichaamsvet, chroom zou de hoeveelheid lichaamsvet verlagen;
  6. De immuunrespons, zo zou chroom de immuunrespons verbeteren;
  7. De eiwit accretie, chroom zou een positieve invloed hebben op de eiwit accretie;
  8. Honden met diabetes, suppletie met chroom heeft een positieve invloed op de bloedglucose niveaus. Chroom verlaagd het bloedglucose niveau bij honden die al behandeld worden met insuline.

Er is nog geen onderzoek uitgevoerd om vast te stellen wat de minimumbehoefte aan chromium is voor zowel honden als katten. Het NRC zou een minimumbehoefte bepaald hebben voor honden dat neerkomt op 0,8 mg chroom/kg DDM (Dietary Dry Matter).

In diervoeding wordt er vaak gebruik gemaakt van aan bakkersgist gebonden chroom. Dit komt doordat deze vorm gemakkelijk te absorberen is. Op deze manier is suppletie van een organisch complex van chroom mogelijk.