Ongewenst gedrag afleren bij honden

Het is een belangrijk onderwerp in de opvoeding van een hond: het afleren van ongewenst gedrag. Of het nu gaat om een puppy of een wat oudere hond, het is belangrijk dat ongewenst gedrag altijd gecorrigeerd wordt. Wees je ervan bewust dat er verschillende redenen zijn waarom een puppy of hond ongewenst gedrag kan vertonen, jouw houding en gedrag als hondenbaasje spelen hierbij een belangrijke rol.
Dit komt doordat honden sociale dieren zijn die zich aanpassen aan hun omgeving. Vaak is het vertonen van ongewenst gedrag een resultaat van angst, verveling, onjuiste opvoeding of training of een combinatie van deze factoren. Om ongewenst gedrag effectief af te kunnen leren, is het belangrijk om de oorzaak van het gedrag te achterhalen. Het afleren van ongewenst gedrag vereist tijd, geduld en inzet, maar met de juiste benadering en technieken kunnen we onze viervoeters helpen om het gewenste gedrag te vertonen en het ongewenste gedrag af te leren; consistentie en duidelijk spelen hierbij een grote rol.

 

Angst en stress als oorzaak van ongewenst gedrag bij de hond

Zowel angst als stress zijn belangrijke factoren die bij kunnen dragen aan ongewenst gedrag. Angstige of gestreste honden kunnen bijvoorbeeld overmatig gaan blaffen, graven, kauwen op objecten of zelfs bijten; op deze manier kan een hond of puppy proberen om te gaan met de stressvolle situatie. Het is belangrijk om de oorzaak van de angst of stress te achterhalen en de oorzaak weg te nemen.

Er kunnen verschillende oorzaken zijn van angst en stress bij honden, bijvoorbeeld:

 • Veranderingen in de gezinssamenstelling of het huis
 • Ontmoetingen met nieuwe honden of mensen
 • Lawaai
 • Gebrek aan socialisatie en training
 • Fysieke pijn of ongemak

 

Wanneer jouw hond last heeft van stress of angst, is het belangrijk dat jij jouw viervoeter helpt zich op zijn gemak te voelen in de stressvolle situatie. Dit kan je doen door het dier te trainen met positieve versterkingsmethoden tijdens een stressvolle situatie, dit moet echter op een geleidelijke en gecontroleerde manier. Heb je een hond die erg gevoelig is voor stress of die snel angstig is, dan doe je er het beste aan om stressvolle situaties (zo veel mogelijk) te vermijden. Het inschakelen van een gedragsspecialist werkt het beste, samen met deze specialist kun je namelijk een plan van aanpak maken om jouw trouwe viervoeter zo snel en zo goed mogelijk te kunnen helpen.

 

Verveling en onderstimulatie van de hond

Honden kunnen ook ongewenst gedrag gaan vertonen doordat ze zich vervelen of niet voldoende gestimuleerd worden. Het is belangrijk dat honden dagelijks mentaal en fysiek uitgedaagd worden, de dieren hebben dit nodig om gezond en ‘gelukkig’ te blijven. Wanneer honden te weinig uitdaging en/of stimulatie krijgen, kunnen ze ongewenst gedrag gaan vertonen. Hierbij kun je denken aan kauwen op objecten, jagen op dieren, fietsers en auto’s of blaffen. Bepaalde rassen zullen sneller ongewenst gedrag vertonen wanneer ze niet voldoende uitgedaagd worden, de Border Collie en Husky zijn hier goede voorbeelden van.

Honden kunnen verveeld en ondergestimuleerd raken door:

 • Te weinig tijd doorbrengen met het baasje
 • Te weinig fysieke activiteit en/of te korte of te weinig uitlaatrondes
 • Te weinig mentale stimulatie in de vorm van training en/of oefeningen
 • Te veel tijd alleen doorbrengen

 

Om onderstimulatie of verveling bij honden te voorkomen, is het van groot belang dat de dieren regelmatig uitgelaten worden, dat ze voldoende training krijgen en dat er sprake is van voldoende spelen. Bovendien is het belangrijk dat jij als baasje voldoende tijd met je viervoeter doorbrengt en dat je de dieren niet te lang alleen laat. Merk je dat jouw hond ongewenst gedrag vertoont en denk je dat verveling of onderstimulatie hier de oorzaak van is, dan kan het aanbieden van uitdagende oefeningen of uitdagingen een oplossing zijn.

 

Onjuiste opvoeding en training

Soms wordt ongewenst gedrag veroorzaakt door het baasje zelf, dan is het een gevolg van een verkeerde opvoeding of training. Wanneer honden niet de juiste training krijgen of onduidelijkheden ervaren over wat er van hen verwacht worden, kan ongewenst gedrag optreden. Hierdoor kunnen de dieren weer angstig en/of onzeker worden, dit kan op zijn beurt weer resulteren in nog meer ongewenst gedrag.

Er zijn verschillende vormen van onjuiste opvoeding en training, waaronder:

 • Het gebruik van straf of overheersing
 • Het negeren van de basisbehoeften van de hond, zoals fysieke activiteit, socialisatie en mentale stimulatie
 • Het niet geven van duidelijke en consistente regels en grenzen
 • Het niet belonen van gewenst gedrag

 

Heb je het vermoeden dat jouw viervoeter ongewenst gedrag vertoont door één of meerdere van bovenstaande oorzaken? Ga dan eens op zoek naar een gekwalificeerde trainer of een gedragsspecialist. Zij zullen tips en tricks hebben waarmee je jouw viervoeter op de juiste manier kan opvoeding en hoe je tegelijkertijd het ongewenste gedrag af kan leren. Je kunt dit zien als samen naar school gaan.
Een andere optie is het lezen van educatieve boeken en artikelen. Dit kan echter lastig zijn omdat er meerdere manieren van training en opvoeding zijn; welke manier bij jouw hond past, moet je dan eerst achterhalen.
Tot slot is het belangrijk om goed gedrag van jouw hond altijd te belonen en door het dier niet continu te straffen wanneer het ongewenst gedrag vertoont. Negeer je hond bijvoorbeeld eens wanneer het ongewenst gedrag vertoont, wanneer jouw hond stopt met het vertonen van het ongewenste gedrag beloon je het dier uitgebreid.

 

Consistentie en duidelijkheid

Consistentie en duidelijkheid zijn belangrijke aspecten bij het afleren van ongewenst gedrag. Honden hebben duidelijkheid nodig over wat er van het verwacht wordt en over wat er wel en niet acceptabel is. Wanneer regels en verwachtingen niet consistent zijn, kan dit zorgen voor verwarring en kan ongewenst gedrag optreden.
Een heel belangrijk aspect van consistentie is het toepassen van dezelfde regels en verwachtingen in verschillende situaties. Mag jouw hond bijvoorbeeld niet op de bank liggen? Dan mag het dier niet op de bank in de woonkamer liggen, maar bijvoorbeeld ook niet op de lounge set die buiten in de tuin staat.
Daarnaast is het ook van belang dat je werkt met duidelijke en eenvoudige commando’s. Geef jouw hond bijvoorbeeld niet veel ingewikkelde commando’s tegelijkertijd, het dier heeft dan geen idee wat er van hem of haar verwacht wordt.

 

Hoe kun je ongewenst gedrag bij de hond afleren?

Een belangrijke stap in het afleren van ongewenst gedrag bij honden is het versterken van gewenst gedrag. Dit betekent dat we honden belonen voor gewenst gedrag en de dieren geen aandacht geven als ze ongewenst gedrag vertonen. Op deze manier leert de hond wat er van hem of haar verwacht wordt en zal de hond steeds minder ongewenst gedrag vertonen. Je kunt hierbij denken aan het aanbieden van koekjes of snoepjes bij gewenst gedrag maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Er zijn namelijk ook honden die superblij worden van speelgoed, aaien, knuffels of complimenten. Welke vorm je ook kiest, zorg ervoor dat het gewenste gedrag meteen wordt beloond op het moment dat het wordt vertoond.

 

Hoe train je een hond?

Train je hond niet te lang achter elkaar. Het is het beste om hem een paar keer per dag een aantal minuten te oefenen en/of te trainen in plaats van in een keer een half uur. Zorg ervoor dat je hond het leuk vindt om dingen te blijven leren; blijf hem ook verbeteren bij slecht gedrag, maar beloon hem ook zeker bij goed gedrag. Sluit altijd af met een oefening die jouw hond al kent zodat je hem altijd een beloning kan geven en positief af kunt sluiten.